Foglalkoztatás, támogatás

FOGLALKOZTATÁS, TÁMOGATÁS

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján még nem olvashatunk friss híreket a „trafik” koncessziós pályázat eredményhirdetésének időpontjáról, így Egyesületünk folytatja megkezdett felkészítő programját, mivel az eddigi elméleti tervezést a pályázat nyertessége esetén rövidesen követnie kell a cselekvési programnak.

Korábbi hírlevelünkben foglalkoztunk már azokkal a technikai feltételekkel (lsd. Online pénztárgép, készletnyilvántartó rendszer, napi online adatszolgáltatás), amiket figyelembe kell venni a leendő koncessziós betéti társaság vagy egyéni vállalkozás által működtetett Nemzeti dohányboltok nyitásának tervezésekor. Feladataink szemrevételezésében új mérföldkőhöz érkeztünk, méghozzá a személyi feltételekhez.

Minden esetben abból kell kiindulni, hogy a koncessziós pályázatunkban mit vállaltunk. Hosszabb nyitvatartási idő vállalása esetén saját magunk munkavégzése mellett gondoskodni kell eladó személyzet foglalkoztatásáról. Abban az esetben, ha vállaltuk megváltozott munkaképességű vagy tartós álláskereső foglalkoztatását, az ajánlati kötöttség még inkább indokolttá teszi az előzetes felkészülést.

Már az üzleti terv „számlálótáblájából” kiderült, hogy alkalmazott foglalkoztatásakor – de az önfoglalkoztatáskor is – mindenképpen számolnunk kell a 98.000 Ft/hó minimál és 114.000 Ft/hó garantált bérminimummal, a lehetséges járulék kedvezményekkel.

Kellő utánajárással több pályázati lehetőségre bukkanhatunk, amelyek akár induló vállalkozások számára is elérhetőek.

Ilyen a „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására” a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretéből a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat (NFA-2013-KKV). A pályázat célja többek közt új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése, valamint az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése.

A pályázat beadásának nem feltétele a lezárt teljes üzleti év, tehát induló vállalkozás is pályázhat, amennyiben a beruházás által érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában szerepel.

Fontos, hogy a pályázat kiírási feltételei alapján csak induló beruházás támogatható, melynek pontos feltételei, valamint a teljes pályázati anyag a http://nfsz.munka.hu vagy a www.kormany.hu (a keresőbe a pályázat kódjelét beírva) oldalon található. Az NFA-ból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázat által elnyerhető vissza nem térítendő támogatás nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül lehetőség van egyéb kiegészítő támogatásokra is, például a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatásának megvalósulásakor. A pályázat beadási határideje 2013. április 5.

Másik lehetőség a Kormány által indított Munkahelyvédelmi Akcióterv keretben meghirdetett „Elsőmunkahely garancia” elnevezésű, fiatal pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított program. Célja a munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények hatására a bevont 25 év alatti pályakezdők, ezen belül is kiemelten a szakképzetlen vagy tartósan álláskeresők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása.

A megvalósításában a területileg illetékes járási hivatalok munkaügyi kirendeltségei vesznek részt. Általuk a program iránt érdeklődők egyéni igényeiken alapuló munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, mint például foglalkoztatási információnyújtás, vagy munkaerő közvetítés. Az Akcióterv keretei között az alábbiak szerint nyílik lehetőség bérköltség támogatás elnyerésére:

  • max. 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a mindenkori minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.
  • max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség esetén a munkáltatói teher 28,5% helyett 14%-ra csökken bruttó 100 ezer forint bérig. A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti munkavállalók esetében a részkedvezmény mértéke – 100 ezer forint – bérig a bruttó bér 28,5 százaléka a foglalkoztatás első 2 évében.

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft. A foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A pályázat részletes kiírása és támogatás feltételei a területileg illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén vagy a http://nfsz.munka.hu/engine.aspx címen érhető el.

Mit jelenthet a havi járulékfizetésben, ha olyan személyt foglalkoztatunk, aki után támogatást vehetünk igénybe? A munkaadónak tartós álláskereső foglalkoztatása esetén havi 28.500 Ft-ot, ha a bruttó havi bér 114.000 Ft összegben van meghatározva.