Dohánybolt fogalma

A  dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiirt nyilvános koncessziós pályázati kiirás 2013. február 04-i kiegészítéseként A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 3. § 8. pontja  pontosításra került.

A Fdvtv. 3 § 8. pontja:

“8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, illetve dohányterméket kiegészítő termék, vagy jogszabály által meghatározott termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve”

A pályázati kiírás kiegészítéseként kiadott értelmezés szerint:

A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

  • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és
  • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be.
  • További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve
  • a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

 

A kiírás további tájékoztatást is ad arról, mi tekinthető  kültérnek:

Kültér alatt mindazt érti,

  • Amit köznapi értelemben szokásosan így értelmezhető (pl. utca vagy tér /függetlenül attól, hogy az köz-, vagy éppen magánterületen van, ha megközelítése korlátozás nélkül lehetséges), illetve
  • Ide érthető az olyan aluljáró is, amely „fedett” ugyan, de van legalább egy olyan “lejárata”, amely 0-24 órában bárki számára nyitott.
  • Hasonlóképp kültérnek minősül az olyan sétáló udvar, melynek kapuja (ünnepnapokon is) 0-24 órán keresztül nyitott és bárki számára megközelíthető.

 

Nem minősülhet azonban elkülönült önálló üzlethelyiségnek egy olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amely csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető „sétáló” utcájáról érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen sétáló utcája a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve pl. az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva, vagy a látogatók elől bármikor elzárható.

Ugyancsak nem korlátozásmentes a megközelíthetőség akkor, ha a dohánybolt bejárata kapualjból közelíthető meg és a kapu nem állandóan nyitott.

Nem felel meg az önálló üzlet kívánalmának az sem, ha egy, már meglévő bármilyen kereskedelmi egység jelenlegi bejáratát úgy alakítják át, hogy abban belülről egy “előteret” nyitnak, amelyből aztán a már meglévő bármilyen üzlet és az üzemeltetni kívánt dohánybolt külön-külön bejárattal válna megközelíthetővé, kivéve, ha ezen előtér 0-24 órán keresztül (ünnepnapokon is) nyitott és bárki számára megközelíthető.