Felhívási melléklet

 

Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete

aktív és leendő tagjai részére

 

 

Tisztelt Koncesszió-tulajdonos társunk!

 

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassam Önt a közelmúlt kiskereskedőket érintő legfontosabb eseményeiről, illetve a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete életében bekövetkezett változásokról.

 

Mindannyiunk számára ismert, hogy a dohány-kiskereskedelemben jelentős változásokat hozott az Európai Parlament és a Tanács dohánytermékekre vonatkozó 2014/40/EU irányelve (Tobacco Products Directive, rövidítve: TPD) és az ehhez kapcsolódó hazai jogi szabályozás. Túl vagyunk azon, hogy a dohánygyártmány adójegyekről lekerült a kiskereskedelmi eladási ár, 2017. május 20. után pedig már csak az új egészségvédő feliratokkal és grafikákkal ellátott termékeket forgalmazhatjuk, illetve lesznek a továbbiakban egyáltalán nem forgalmazható termékek (pl. kapszulás cigaretták, mentolos hüvelyek stb.).

 

Ezzel összefüggésben sokunkat aggodalommal tölt el az idáig még nem értékesített, ún. beragadó készletek problematikája, ezért egyesületünk 2016 novemberében országos szakmai napot szervezett, ahol a gyártók és a jelen lévő tagtársak részvételével már akkor megkezdtük az egyeztetéseket a helyzet orvoslására. A szakmai tárgyalássorozat – bíztató előjelekkel – azóta is folyamatban van, a napi szintű és több csatornás kommunikációval határozott célunk az, hogy a fejleményekről folyamatosan tájékoztassuk aktív tagtársainkat, így első kézből és idejében juthatnak hiteles információkhoz.

 

Az egyeztetések lehetőségét kizárólag az teremtette meg, hogy egyesületünk az új dohánypiaci rendszer kiépítésétől kezdve következetesen hangoztatta érvrendszereit, és a rendszeres kapcsolattartások alkalmával mindig elmondtuk: a nemzeti dohányboltokat  üzemeltető vállalkozások mögött emberek, családok állnak, akik számára fontos, hogy a közös céljainkat szem előtt tartva, megnyugtató megoldások szülessenek.

 

Most különösen aktivitásra és összefogásra van szükség a trafikos kiskereskedői társadalom részéről! Az egyeztetések során felmerült a kérdés, hogy mint érdekképviselet, milyen erő, illetve megerősítés áll mögöttünk, ezért minden dohánykereskedő részéről szükséges, hogy megadja a felhatalmazást az egyesületnek, és indokolt, hogy a szakmai szervezet tagja legyen.

 

 

 

 

A legfontosabb kérdés most az, hogy az egyesület a TPD bevezetése kapcsán beragadó készletekkel kapcsolatosan a gyártók, importőrök, forgalmazók felé eljárhasson az Ön nevében is!

Nem csak most van szükség országos összefogásra:

– a következő krízisidőpontok 2018.05.20. majd 2019.05.20., amikortól a mostani szabályozás szerint már csak az egységcsomagolásban lévő dohánytermékek lesznek forgalmazhatók (olívazöld dobozok).

Nem szabad, hogy a véleményünk nélkül alakuljon a jövő dohány kiskereskedelmi környezete, sőt ezeknek nem szabad bekövetkezniük!!!

 

Azok az eredmények, melyek ez idáig pozitív irányba fordították a feltételeinket (pl. termékkör bővítés) nem maguktól történtek. Ismételten történelmi pillanathoz érkeztünk, és tudnunk kell élni a lehetőségeinkkel. Mára a szakmai szereplők az MDKE-t fogadják el reprezentatív tárgyalópartnernek, egyfajta országos szövetségként tekintve ránk.

 

Egyesületünk az elmúlt 4 évben is számos kérdést vetett fel a jogalkotó és a működést felügyelő vagy befolyásoló hatóságok felé, amelyek meghallgatásra találtak, így könnyítve a kiskereskedők napi működését. Én a magam részéről, az egyesület elnökeként továbbra is mindent megteszek azért, hogy sikerüljön olyan közelítő megoldást és lehetőséget találni, amely mindegyik fél számára elfogadható lesz.

 

Mindezekre tekintettel úgy véljük, hogy az egyesület érdekegyeztető és képviseleti feladataira most van igazán szüksége a kereskedőtársaknak, mégpedig országos szinten.

Ennek érdekében elhatároztuk, hogy:

 • megvizsgáljuk a valóban aktív tagjaink számát, és velük szorosabbra fűzzük az együttműködést és a kapcsolattartást,
 • gyakoribb és közvetlenebb tájékoztatási csatornákat alakítunk ki azért, hogy mindenki első kézből értesülhessen az aktuális és lényeges változásokról (most pl. a TPD-vel kapcsolatos megbeszélésekről),
 • a közeljövőben tervezzük az egyesületi szolgáltatások bővítését (oktatások, szakmai előadások szervezése, tájékoztatás a hatályos és alkalmazandó jogszabályokról, állásfoglalások közzététele, szakmai anyagok és kiadványok megjelentése stb.)
 • teljes mértékben megújul honlapunk, a www.trafikosok.hu.

 

A 2017-es évre kitűzött célok különösen:

 • a TPD miatt „beragadó” készletek gyártói visszavásárlásának előmozdítása
 • kötelező nyitvatartás szabályainak felülvizsgálata
 • a dohányboltokban árusítható termékek, szolgáltatások körének bővítése
 • a kettős adóztatás elkerülése érdekében szeretnénk elérni, hogy a helyi iparűzési adó megfizetésénél az adóalaphoz ne számítson hozzá az ÁFA, jövedéki adó összege
 • az eladott áru beszerzési értéke (ELÁBÉ) teljes levonhatóságának elérése
 • a Tabak Expo országos rendezvényének megszervezése
 • a boltokon belüli reklámelhelyezésben rejlő lehetőségek széles körű kiaknázása…

 

A napi munka, számos jövőbeli terv és célkitűzés mellett elkezdtük felmérni a tényleges és aktív tagságot, hiszen tudnunk kell kik azok, akik tenni szeretnének önmagukért, családjainkért, a közös jövőnkért. 2017. évtől az elnökség a pártoló tagok éves díját 1.000 Ft-ra csökkentette azért, hogy ennek megfizetése a kevésbé eredményes kereskedőtársak számára se jelentsen nehézséget, hiszen számunkra mindenki, és egyformán fontos.

 

Dolgozzunk együtt a szakma súlyának és társadalmi elismertségének növelésén, hiszen ezt az egyesületet olyan tagok alkotják, akik kiváló ismerői a szakmának és az általuk forgalmazott termékeknek, foglalkozásukra pedig hivatásként gondolnak. Rájöttünk arra is az elmúlt évek során, hogy a változásokra nemcsak készen kell állnunk, hanem azokra észérvekkel és tényekkel reagálni is szükséges. Bizonyára egyetértünk abban, hogy a folyamatos piaci kihívások széles körű szakmai összefogást igényelnek, az információ- és tudásmegosztás alapvető fontosságúvá vált.

 

Mindezekre tekintettel arra kérem Önt, hogy

 

 • amennyiben már az egyesület pártoló tagja legkésőbb 2017. május 18-ig a tárgyévre esedékes egyesületi tagdíjat, 000 Ft-ot, azaz: egyezer forintot szíveskedjen átutalni a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete 12028900-01338176-00100002 számú bankszámlájára,

 

 • amennyiben Ön még nem pártoló tagja az egyesületnek, úgy a mellékelten csatolt belépési nyilatkozatot szíveskedjék kitölteni, és azt az info@trafikosok.hu e-mail címre elküldeni,

 

 • amennyiben pártoló tag, de úgy döntene, hogy a továbbiakban nem kíván az egyesület tagja maradni és lemond az ezzel együtt járó előnyökről, úgy kérem, hogy kilépő nyilatkozatát ugyanezen határidőig az egyesület elnökéhez címezve szíveskedjen eljuttatni.

 

A nemzeti dohányboltok fennmaradása és további fejlődése érdekében fogjuk meg egymás kezét, tegyünk együtt, alakítsuk sikeresen a jövőt, és haladjunk a közös úton azért, hogy a boltjaink gazdaságilag eredményes, kiegyensúlyozott és kiszámítható vállalkozási tevékenységet tudjanak folytatni, hiszen – nem mellékesen – koncesszió-jogosultságaink 20 évre szólnak.

 

Tata, 2017. május 05.

 

Tisztelettel

 

 

Lengyel Antal

MDKE elnöke