Gyakran Ismételt Kérdések

Mi a hivatalos neve a “Trafiktörvény”-nek?

 Fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről” szóló 2012. évi CXXXIV.  törvény

Milyen feltételekkel nyithatok Nemzeti Dohányboltot ?

A “Nemzeti Dohányboltfogalmát a már elfogadott “A  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről” szóló törvény az értelmező rendelkezések között megfogalmazza, íly módon:

dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, illetve dohányterméket kiegészítő termék, vagy jogszabály által meghatározott termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve;

Ebből csak az tudható meg, hogy az üzlethelyiségnek az tekinthető, amely a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülzárt tér. Azt azonban ma még nem lehet tudni, hogy van-e négyzetméter/magasság/megosztási előirás. Mint ahogy még az sincs szabályozva, hogy már működő élelmiszerboltból “leválasztással”, külön ajtó nyitással ki lehet-e alakítani a jövőbeni trafikot.

Dohány-kiskereskedelmi tevékenység “más üzletben” és mozgóboltban is folytatható, de csak kivételes esetekben, így ha azt az állam saját maga gyakorolja, vagy kétezer fő alatti állandó lakosú településeket,  ha egyébként az üzlet megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak.

Ki adja a “trafik koncessziót” ?

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. december 15. napjáig településenként írja ki a részletes koncessziós pályázatokat, melyet ingyenesen lehet letölteni a www.kormany.hu, www.nemzetidohany.hu, www.szechenyiprogramiroda.hu honlapokról, személyesen átvenni 1 db/fő példányt a Széchenyi Programiroda regionális irodájában és a kormányhivatalok oldalain is közzétesznek.

Mi az a koncessziós szerződés ?

Dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe utalt tevékenység,melynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. Az állam a tevékenység gyakorlásának jogát visszterhes szerződéssel, időlegesen úgy engedi át, hogy a jogosultnak részleges piaci monopóliumotbiztosít.

Koncessziós szerződés lesz az a szerződés, amely feljogosítja a dohánytermék-kiskereskedőt, hogy Nemzeti Dohányboltot (trafikot) nyisson, megkérje a vámhatósági és működési engedélyt.

Milyen határidőkre figyeljek ?

2012. november 15. koncessziós pályázat felhívás.

2012. december 15. részletes koncessziós pályázat kiírás

A pályázati felhívás megjelenésétől számított 60 napon belül (legkorábban 2013. február 15.)  koncessziós pályázat benyújtása.

A benyújtási határidőt követő 30 – 60 napon belül (kb. 2013. március 15./április 15.)  eredményhirdetés.

Az eredményhirdetés követő 30 napon belül (kb. 2013. ápirlis 15./május 15.) koncessziós szerződés megkötése.

Koncessziós szerződés alapján vámhatósági engedély megkérése.

2013. július 01. dohánytermék értékesítés kizárólag Nemzeti Dohányboltokban, koncessziós szerződéssel.

Miért jó nekem a Magyar Dohány Kiskekreskedők Egyesületének pártoló tagsága ? 

Információ és cselekvési központként kívánunk működni.

A dohánytermékek forgalmazásának államosítását lehetővé tevő törvény elfogadásáig a jogszabályi változásokra felkészítést tartjuk fontosnak, a törvény elfogadása után pedig a koncesszió megszerzésében kívánnánk segítséget nyújtani.

Ezen felül fórumot szerveznénk a trafikosoknak.

Az elmúlt években sokszor tapasztaltuk annak hiányát, hogy nincs egy olyan fórum ahol kicserélhetik azokat a gondolataikat, amik foglalkoztatják és egyben szakértőtől választ is kapnak lehetséges gondjaikra.

A trafikosok a bolt vásárlóival beszélgetnek az apró-cseprő gondjairól.
Alkalmazottak egy-egy cigarettaszünetben ,,szidják a rendszert”, de ezeken a helyeken csak az indulatok szólalnak meg, valós megoldás lehetősége nélkül.

Az Egyesület céljai között szerepel, hogy a különféle témákban a legjobb szakértőket kérjük fel információk átadására, felmerülő kérdésére válaszadásra és megoldási javaslatot kaphatnak a koncessziós törvényből adódó feladatokra.

Mire vállalkozik a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete ?

Információ és cselekvési központként kívánunk működni.

A dohánytermékek forgalmazásának államosítását lehetővé tevő  koncesszió megszerzésében kívánnánk segítséget nyújtani a felkészítéssel

Ezen felül fórumot szerveznénk a trafikosoknak.

Az Egyesület céljai között szerepel, hogy a különféle témákban a legjobb szakértőket kérjük fel információk átadására, felmerülő kérdésére válaszadásra és megoldási javaslatot kaphatnak a koncessziós törvényből adódó feladatokra.

Felelősséggel tartozunk azért is, hogy megfelelően tájékoztassuk a vásárlókat.