Céljaink

Az egyesület missziója

Egyesületünk a dohánykereskedők szakmai érdekvédelmi szervezeteként a dohánybolt-kultúra újbóli megerősítését, felelős és szakszerű működés révén a hivatás elismertségének építését szeretné elérni.

Az Egyesület céljai

  • Szakmai információk szolgáltatása és tanácsadás dohány-kiskereskedők részére (főképp szabályozási és üzleti kérdésekben, pl. igény esetén koncessziók megszerzése kapcsán);
  • Az Egyesület tagjai és a közvélemény tájékoztatása révén szeretné erősíteni a dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos társadalmi bizalmat, szakmai elismertséget.
  • A fiatalkorúak védelme érdekében megalkotott, dohány-kiskereskedelmet szabályozó jogszabállyal összhangban az MDKE társadalmi szerepvállalásának részét képezi a fiatalok felvilágosítása a dohányzás káros hatásairól, a dohánytermékek hatásmechanizmusáról, egészség- és életminőség-alakító szerepéről.
  • Az Egyesület megszervezi a dohány-kiskereskedők oktatásának, képzésének rendszerét és tagjait rendszeresen bevonja a felkészítésbe.
  • Az Egyesület azon dolgozik, hogy a dohány-kiskereskedők maximálisan érvényre juttassák a fogyasztóvédelmi szempontokat és megfeleltessék a dohány-kiskereskedelmet az európai közösségi jogszabályok elvárásainak.
  • Amennyiben a dohánykereskedelmet újraszabályozó tervezett jogszabály elfogadásra kerül, az Egyesület felvállalja, hogy szakmailag segíti a minisztérium koncessziós pályázati kiírását, javaslatot tesz annak tartalmára, különösen a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tekintetében. Ez esetben tagjainak szakmai segítséget nyújt a koncessziós pályázatok elkészítésében.