Etikai Kódex

227937_350651718355640_1390582798_n

Tisztelt Kereskedőtársak !

Az új dohánytermék kiskereskedelemi rendszer első évén túl vagyunk, mint ahogy az első koncessziósként megélt „trafikos nyáron”. Már halványul a területi kamarákban megtartott dohánytermék kiskereskedők szakmai képzésének emlékképei. A szeptember a dohány kiskereskedőknek pénzügyi területen a fellendülés reményét hozta márt az első napjaiban is. Megindultak ellenőrzési körútjukra a hatóságok.

Az egyesület működésében változás kezdődött, felülvizsgáltuk munkamódszereinket és célként fogalmaztunk meg: közelebb kell kerülni a tagságunkhoz, szélesebb kört kell bevonni az egyesületi munkába, még nagyobb szerepet kell vállalni az információk megosztásában.

A szakmai szervezethez történő tartozást minden dohány-kiskereskedő számára kiemelten fontosnak tartjuk !

A hatékony érdekvédelmi munka alapja, ha a dohány-kiskereskedelmi koncessziósok minimum 80 %-a támogatója, tagja legyen az Egyesületi munkának.

Ha van összefogás, van eredmény !

Csak egy erős érdekvédelmi szervezet képes fellépni a törvényalkotók előtt és szállítók felé.  Az összefogásra most van lehetőség, hiszen a  jövőnk szempontjából jelentős dolgok vannak készülőben, aminek nemcsak elszenvedői hanem alakítói is lehetünk!

Ez év május-június hónapjaiban lezajlott szakmai napokon egyértelműen kimondásra került kereskedőtársaink részéről, hogy a piac működőképességének fenntartásához elengedhetetlen a koncessziós szerződés harmonizálása (öröklés, vállalások), valamint a szállítók és kiskereskedők egyenrangú kapcsolati rendszerének kialakítása, mely sajnos jelenleg nem áll fenn.

Eddig az állam és a dohány-kiskereskedelmi piac felügyelete részéről nem történt beavatkozás ezen folyamatokba, és mára már bizonyosság, hogy ezt a problémát csak saját magunk tudjuk feloldani.

Egyesületünk többször sürgette jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét megfogalmazású, a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolni szándékozó Etikai kódex megalkotását, mint a szállító – kiskereskedők között kialakult vita kezelésének egyik lehetséges eszközét.

Az Etikai Kódex tartalma alapvetően a nemzeti dohányboltok tevékenységében résztvevők (szállítók, kiskereskedők, piac felügyelet) működését szabályozó erkölcsi normák, a gazdasági etikai elvárások kerülnének megfogalmazásra. Természetszerűleg nem tartalmazhat minden etikus és etikátlan cselekedetet, de iránymutatást kell, hogy adjon a tipikus, szakma-specifikus gyakorlatban előforduló kifogásolható viselkedésformákra.

A dohány-kiskereskedők kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete, mint érdekképviselet e munka összefogójaként lépett fel, ezzel biztosítva, hogy az elszigetelten tevékenykedő kiskereskedők véleménye is figyelembe vételre kerüljön és üzleti érdekeiket tiszteletben tartsák szállítók, szabályozó és végrehajtó hatóságok, egyaránt.

A hazai gyártókapacitással rendelkező és/vagy hazai dohányt feldolgozó iparági szereplők összefogásával életre hívott Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetsége az Egyesület által javasolt Dohánykereskedelmi Etikai Kódex megalkotásának gondolatát támogatta.

Az Egyesület azonban a kiskereskedői érdekek képviseletére csak a képviseltek felhatalmazása alapján válik jogosulttá, mely felhatalmazást az Egyesületi tagság ténye megalapozza.

Kérjük, hogy az Egyesület nevére szóló felhatalmazás kitöltésével és  

 2014. szeptember 15. napjáig

 történő visszaküldésével járuljanak hozzá az Egyesület szakmai munkájához.

Fax:                 06 (34) 586-147

E-mail:            info@trafikosok.hu

Postai cím:      2890 Tata, Ady E u 16.

Aki már az Egyesület pártoló tagja a 6.000 Ft/év pártoló tagsági díj Raiffeisen 12028900-01338176-00100002 bankszámla számra utalásával tagságát megújíthatja.

Mindazok, akik még nem csatlakoztak az Egyesületünkhöz, de fontosnak tartják, hogy az azonos problémákkal küzdő koncessziósokkal tapasztalatot cseréljen, a dohánytermék kiskereskedelemben üzleti eredményeket elértektől tanácsot kérhessen, ha igényli a rendszeres tapasztalatcserét, kérje pártoló tagsági felvételét az Egyesületbe.

IMG_1148kicsi Lengyel Antal

Elnök

 

Letölthető  felhatalmazás keznyil balra

Szállítói kapcsolat problémái SZALLITOI KAPCSOLATOK KIFOGASOLASA  keznyil balra